Irodánkról

Budapesti 384. számú Ügyvédi Iroda 1991-ben alakult. Irodánkat dr. Ádám György ügyvéd alapította. Irodánk több mint 20 éve alakulása óta négy fő területen végzi tevékenységét:

  • orvosi műhibák miatti kártérítési igények képviselete

  • egyéb kártérítési jog (közlekedési baleset, munkabaleset és foglalkozási megbetegedés    miatti igények képviselete)

  • biztosítási jog

  • egészségügyi jog

Ügyvédi Irodánk tagjai és alkalmazott ügyvédei:

  • dr. Simon Tamás ügyvéd, biztosítási, egészségügyi és kártérítési szakjogász

  • dr. Simon D. Gábor ügyvéd, egészségügyi és kártérítési szakjogász

  • dr. Élő Eleonóra alkalmazott ügyvéd, egészségügyi és munkajogi szakjogász

  • dr. Faragó Andrea alkalmazott ügyvéd, egészségügyi és munkajogi szakjogász

Ügyvédi Irodánk 1107 Budapest, Somfa köz 10. I/3-4. szám alatt található.
Telefonszám: 06-1-263-2709, 06-1-261-0328
Mobil telefonszám: 06-30-560-9746
E-mail cím: bp384ui@gmail.com

Irodánk fő tevékenységi területe az orvosi műhibák (nem megfelelő egészségügyi szolgáltatás) miatti kártérítési felelősség. Ezen a területen két kiemelt sajátosságra szeretnénk felhívni a figyelmet, ami Irodánkat jellemzi. Ezek a szaktudás és tapasztalat.

A szaktudást biztosítjuk azzal, hogy Irodánk minden tagja, alkalmazott ügyvédje egészségügyi szakjogász, illetőleg az új ügyvédjelöltektől is azt várjuk el, hogy ezt a végzettséget két éven belül megszerezzék. A szaktudás további része azok a felelősséget érintő szakjogászi végzettségek, melyekkel a tagok és alkalmazott ügyvédek rendelkeznek. A szaktudást alátámasztja az is, hogy Irodánk az alakulása óta számos szakterületen kapcsolatot tart igazságügyi szakértőkkel, szakorvosokkal, így minden esetben az egyes ügyeket érintő szakterület szerinti szakemberek segítségével döntünk arról, hogy indulhat-e eljárás, illetőleg ezeknek a személyeknek a közreműködésével végezzük végig az eljárás során a jogi képviseltet.

műhiba, orvosi műhiba, műhibák, orvosi műhibák, kártérítés, kártérítési per, műhiba, Simon Tamás, Simon Gábor

A tapasztalatot, ami az egészségügyi szolgáltatók kártérítési felelősségének vizsgálata során nélkülözhetetlen, mivel az szinte teljeskörűen a bírói gyakorlaton nyugszik, biztosítja az elmúlt több mint 30 év, amit ezen a területen töltöttünk.

A jelen honlapon Ügyvédi Irodánk múltját, jelenét és tevékenységét kívánjuk ismertetni, de mivel fontosnak érezzük, hogy az orvosi műhibákkal kapcsolatos jogi ismereteket az ügyvédi képviselettől függetlenül is bővítsük több, reményeink szerint, hasznos, információs blokkot (a tipikus orvosi műhibákkal és a különböző eljárások megindításával kapcsolatos részek) is elhelyeztünk, illetve Irodánk tagjainak szakmai publikációs tevékenységét is be kívánjuk mutatni.

Irodánk vallja:

A jog az egészségügynek "védőburok", de lehet "börtön" is.

Bízunk benne, hogy Irodánk tevékenysége e kettős funkciónak az egyensúlyban tartását szolgálja.

Crucial Ingredients

 

© 2012 Minden jog fenntartva.