Irodánk története

Az orvosi műhibák miatti eljárások és Irodánk története

Az orvosi műhibák miatti kártérítési peres eljárások legújabb szakasza és Ügyvédi Irodánk története többszörösen átszövi egymást

A Budapesti 384. számú Ügyvédi irodát 1991-ben három, hetven év feletti ügyvéd – Dr. Ádám György, Dr. Teleszky László és Dr. Kozma Tamás – alapította és tevékenységét a 1107 Budapest, Somfa köz 10. I. emelet 4. szám alatt kezdte meg. Terveik között szerepelt az úgynevezett orvosi műhibás ügyekben a betegek képviselete és egyéb az egészségügyi joghoz kapcsolódó ügyvédi tevékenység. Az Irodához 1992-ben csatlakozott Dr. Simon Tamás ügyvédjelölt.
Az alapítástól számított első évet követően, mivel az Iroda által választott terület, különösen az orvosi műhibák miatti kártérítési perek, Magyarországon tulajdonképpen újdonságnak számítottak, jelentősen megnövekedett az Iroda által képviselt perek száma. Ekkor volt az orvosi műhibás perek felperesi szemszögből kínos majd küzdelmes korszaka, hiszen a bírói gyakorlat szűken értelmezte az orvosok felelősségét és csak hosszú és nehéz peres eljárások során lehetett bizonyítani az egészségügyi szolgáltatók kártérítési felelősségét.
Ebben az időszakban jelentkeztek elsőként az „iratkiadási perek”, hiszen a gyógykezelési iratok nélkül az eljárások nem voltak megindíthatóak, de azok kiadását az egészségügyi szolgáltatók különböző indokokkal megtagadták. A bírói gyakorlat 1995-re azonban egységesen arra az álláspontra jutott, hogy a gyógykezelési iratok másolatát az arra jogosult betegeknek, hozzátartozóknak ki kell adni és ezzel kapcsolatban 1997-ben megszületett az egészségügyi adatok védelmével foglalkozó 1997. évi XLVII. törvény.
Szintén ebben az időszakban alakult ki, hogy a betegek jogi képviseletét kiegészítette egy orvos-szakértői képviselet (segítség) is, ami mind a perek előtt, mind a perek során működött. Per előtt azt segítette eldönteni, hogy orvos-szakmailag megalapozott-e a betegek, hozzátartozók állítása, míg perben az ellenérdekű felek szakmai előadásaira válaszolt. A hivatkozott időszakban jelentek meg az egészségügyi szolgáltatók mellett a szakmai felelősségbiztosítók és azok jogi és orvos-szakértői képviselete.
Ügyvédi Irodánkból 1993-ban távozott Dr. Kozma Tamás és 1995-ben tag lett Dr. Simon Tamás és ügyvédjelöltként el kezdett dolgozni Dr. Szűcs Péter, illetőleg 1996-ban ügyvédjelöltünk lett Dr. Nagy Orsolya. Ügyvédi Irodánk 1995-ben megvásárolta a 1107 Budapest, Somfa köz 10. I. em. 3 szám alatti lakást is.

Az orvosi műhibás perek nagy száma azt eredményezte, hogy kialakultak az úgynevezett „típus ügyek”, amelyek a felelősségbiztosítókat és részben az egészségügyi szolgáltatókat is arra késztették, hogy több peren kívüli egyezség született. Ez volt az egészségügyi szolgáltatók elleni kártérítési pereknek, a betegek oldaláról nézve, kellemes, később már kényelmes korszaka, amikor szinte több peren kívüli egyezség jött létre, mint per folyt, hiszen ez valamennyi érdekeltnek kedvezőbb helyzetet jelentett. Az a korszak 1999-ben ért véget. Ebben az időszakban jelentek meg a betegek oldalán további olyan ügyvédi irodák és egyéni ügyvédek, néha az egészségügyi szolgáltatókat elhagyva, akik nagyobb számban kezdtek el foglalkozni kártérítési ügyekkel és megkezdődött a jogi képviselet Budapest centrikusságának lebontása is új, pl. szegedi, debreceni központokkal. Ügyvédi irodánk az egészségügyi szolgáltatók elleni kártérítési ügyek mellett megkezdte a közlekedési balesetből és az üzemi balesetből eredő kártérítések képviseletét is.

Ügyvédi Irodánkban 1998-1999-ben tag lett Dr. Szűcs Péter és sikeres jogi szakvizsgáját követően Irodánktól függetlenül önálló ügyvédi tevékenységet kezdett Dr. Nagy Orsolya.
A peren kívüli egyezségek nagy száma a biztosítói oldal megtorpanásához vezetet, hiszen azok a biztosítók, mint gazdasági társaságok üzleti érdekével ellenkeztek és ismételten jelentősen megnövekedett a peres eljárások száma. Ekkoriban születek az egészségügyet érintő jelenleg hatályos alapvető jogszabályok és a biztosítói oldalon is több biztosító jelent meg, mivel a korábbi már-már monopolhelyzetben lévő biztosító nem kívánta dominanciáját fenntartani. Ez volt a sok különbözőség miatt az orvosi műhiba perek kaotikus-kérdéses korszaka, hiszen senki se tudta, hogy azok hova fejlődhetnek.
Ügyvédi Irodánkban ügyvédjelölti tevékenységét 1999-ben megkezdte Dr. Baráth Lívia, a következő évben Dr. Simon D. Gábor és azt követő évben Dr. Mátyás Brigitta illetőleg 2000-ben külön vált Dr. Teleszky László és mint önálló ügyvédi iroda dolgozott.

műhiba, orvosi műhiba, műhibák, orvosi műhibák, kártérítés, kártérítési per, műhiba, Simon Tamás, Simon Gábor

A bírói gyakorlatban 2001-2002-re egyértelműen kialakult, hogy az egészségügyi szolgáltatók kártérítési felelősségét tágan értelmezte, az orvosoktól való elvárhatóságot, a legnagyobb gondosságot, illetve később az elvárható gondosságot már-már objektív feltételként fogalmazta meg, az egészségügyi szolgáltatók a perek kb. 70%-át elvesztették. Ez a gyakorlat természetesen azt eredményezte, hogy számos ügyvédi iroda és ügyvéd kezdett foglalkozni az egészségügyi szolgáltatók elleni kártérítési perek beteg oldalon történő képviseletével. A biztosítói és a szolgáltatói oldal a perek nagy száma ellenére nem kíván még egyezségeket kötni, de várható, hogy a szakmai felelősségbiztosítás minimális feltételeiről új jogszabály jelenik meg, ami a biztosítók helytállási kötelezettségét növelni fogja, ami egyértelműen ismételten a peren kívüli egyezségek nagy számához vezethet. Ez a 2001-2002-ben kezdődő korszakot nevezhetjük felperesei szemszögből kiváló időszaknak.
Irodánkból valamennyi ügyvédjelölt sikeres szakvizsgált tett, Dr. Baráth Lívia és Dr. Mátyás Brigitta önálló ügyvédek lettek, de szoros kapcsolatot tartottak fenn Irodánkkal számos az ügyvédjelölti korszakukban még képviselt ügyben továbbra is ellátták a képviseletet, illetve több alkalommal segítették Irodánkat új megbízások helyettesítési képviseletével is. Dr. Simon D. Gábor ügyvédként az Irodánk tagja lett.
Ügyvédi Irodánk 2004-ig csak építette, szélesítette tevékenységét, ami megmutatkozott létszámában, az ügyek gyarapodásában és területének növekedésében is, azonban minket is elért a gazdasági növekedés ismert csapdája, ami részbeni szétváláshoz vezetett. 2004. szeptemberében Dr. Szűcs Péter kivált az Ügyvédi Irodánkból és Dr. Baráth Líviával való szoros kapcsolattatásunk is megszakadt. Dr. Szűcs Péter és Dr. Baráth Lívia önálló ügyvédéként végzik az ügyvédi tevékenységüket, az Irodánkhoz hasonló szakterületeken.
2005. szeptemberétől dr. Gál Anna ügyvédjelölt segítette munkánkat. Ekkortól kezdve a peren kívüli egyezségek a korábbiakhoz képest is jelentősen visszaszorultak, viszont különösen oxigénhiányos károsodással, súlyos gerinckárosodással járó ügyekben, különösen, ha több felperes indított eljárást, és a perek hosszú ideig húzódtak, figyelembe véve valamennyi vagyoni és nem vagyoni kártérítést, megjelentek a 30 – 50.000.000,- Ft feletti kártérítési marasztalások, és ezek az összegek 2009-2010-ben egy-két esetben elérték a 100.000.000,- Ft-os nagyságrendet is. Az úgynevezett műhibás típusügyek nem bővültek, csak a gyógyulás esélyét értelmezte a bírói gyakorlat olyan tágan, hogy többször a nem kizárt gyógykezelési esély elvétele is megalapozta a kártérítési felelősséget. Ugyan, ez a korszak is küzdelmes volt, de mondhatjuk az elért eredmények ismeretében, hogy ez volt a kimagasló korszaka az orvosi műhibáknak.
2006. január 1-jétől a Budapesti 348. Számú Ügyvédi Iroda vezetője dr. Simon Tamás lett.
2007. szeptemberétől Irodánkban új ügyvédjelöltje Dr. Élő Eleonóra lett.
Dr. Mátyás Brigitta ügyvéd az Irodánktól különvált, ügyvédi tevékenységet folytat Dr. Baráth Lívia korábbi munkatársunkkal közös irodában.
Dr. Teleszky László irodánk egyik alapítója, életének 90. életévében 2008. áprilisában elhunyt.
2009. nyarán dr. Gál Anna, a sikeres szakvizsgáját követően más ügyvédi irodába távozott, ahol továbbra is foglalkozik egészségügyi szolgáltatással kapcsolatos kártérítési perekkel. Irodánk új ügyvédjelöltje 2009. szeptemberétől Faragó Andrea lett.
Dr. Élő Eleonóra 2011. évben fejezte be szakvizsgáját, és ezt követően Irodánk alkalmazott ügyvédjeként dolgozik tovább.
Dr. Ádám György Irodánk másik alapítója életének 90. életévében, 2011. június 18-án elhunyt. Élete végéig aktív tagja volt az Irodának, több személyiségi joggal összefüggő kártérítési pert képviselt.
Ügyvédi Irodánk tagjai, alkalmazott ügyvédje és ügyvédjelöltje, 2011-2012. évben az ELTE Jogi Továbbképző Intézet Egészségügyi szakjogász képzésén vettek részt, szakjogásszá avatásuk 2013. januárjában megtörtént, dr. Faragó Andrea 2013. augusztusában a szakvizsgáinak befejezését követően Irodánk alkalmazott ügyvédje lett.
Ügyvédi Irodánk és az Erdős Ügyvédi Iroda között 2014-től 2020 évekig együttműködési megállapodás jött létre azzal, hogy az Erdős Ügyvédi Irodának székhelyt biztosítottunk és az egészségügyi szolgáltatással kapcsolatos kártérítési ügyeit közösen képviseltük, majd 2020 évtől kezdve ezekben a perekben a képviseletet kizárólag Irodánk látja el.
Irodánk örökös titkárságvezetője Ládi Sándorné 2019. januárjában véglegesen és többszörösen nyugdíjba vonult és új munkatársunk Kovács Judit lett, aki 2019. februárja óta folyamatosan ellátja a titkársági feladatokat.
dr. Élő Eleonóra és dr. Faragó Andrea 2019. decemberében munkajogi szakjogász lett az ELTE Jogi Továbbképző Intézetében végzett kétéves képzési időszakot követően.
dr. Simon Tamás és dr. Simon D. Gábor 2020. júniusában kártérítési szakjogász végzettséget szerzett a Pázmány Péter Tudományegyetem Deák Ferenc Intézetében folyt egy éves képzést követően.
Az Ügyvédi Irodánk 2021. áprilisában 30 éves működését ünnepelte.

műhiba, orvosi műhiba, műhibák, orvosi műhibák, kártérítés, kártérítési per, műhiba, Simon Tamás, Simon Gábor

Az egészségügyi szolgáltatók elleni kártérítési perek mind összegszerűség, mind jogalap vonatkozásában a 2015. év környékén teljeskörűen kialakultak, amin az új Polgári Törvénykönyv felelősséget, kártérítést és sérelemdíjat érintő rendelkezései sem változtattak érdemben. Megtörtént azonban mind az Ítélőtáblákon, mind a Kúrián az eljáró tanácsok szinte teljes körű változása, ami a bírói gyakorlat egyre több kérdésben történő átalakulását eredményezte 2017. évtől kezdve és ez a folyamat zajlik jelenleg is. A bírói gyakorlat vitás kérdései lettek a genetikai károsodott gyermekek felnevelési költségei, a gyógyulási és túlélési esély mértéke és értékelése, illetve a tájékoztatás korábbi túl tág értelmezésének visszaszorulása.
Ügyvédi Irodánk az elmúlt 30 év tapasztalatával bízik abban, hogy az egészségügyi szolgáltatók elleni kártérítési perek felperesi szemszögből korábban kedvező korszaka minél szélesebb körűen fennmarad és dr. Simon Tamás irodavezetésével, dr. Simon D. Gábor tagságával, dr. Élő Eleonóra és dr. Faragó Andrea alkalmazott ügyvédekkel, Kovács Judit titkárságvezető segítségével folytathatja mindazt a munkát a jövőben is, amit az egészségügyi jog, de különösen a betegeknek, illetőleg hozzátartozóiknak az egészségügyi szolgáltatók elleni kártérítési pereinek képviselete területén a 384. szám, reméljük meghatározóként már jelent.

Crucial Ingredients

 

© 2012 Minden jog fenntartva.