Az irodánknak adott megbízásról

Az irodánknak adott megbízás részleteiről

Abban az esetben, ha az Irodánknak kíván megbízást adni, kérjük, hogy az alábbi iratokat szíveskedjék magával hozni:

1. Orvosi műhibás ügyekben:

  • A rendelkezésükre álló gyógykezelési iratokat, ez általában a Zárójelentésekből áll, de Önök is beszerezhetik a gyógykezeléssel kapcsolatos valamennyi iratot, de megbízásuk alapján Irodánk is beszerzi azokat. Szükségesek továbbá a képalkotó eljárással készült felvételek is (pl. röntgen, CT, MR stb.). Abban az esetben, ha azok nem állnak rendelkezésükre azokat szintén Irodánk szerzi be azzal, hogy ezek közül, ellentétben a gyógykezelési iratokkal, csak az eredeti felvételek értékelhetőek.

  • Önök által készített leírást arról, hogy Önök szerint miként folyt a gyógykezelés, annak során mi történt, és milyen kifogásuk van a gyógykezeléssel kapcsolatban.

  • Abban az esetben, ha büntetőeljárás, vagy azt megelőző rendkívüli haláleseti eljárás indult az eljárás során keletkezett iratokat, legalább annak ügyszámát, hogy az ott készült szakértői véleményeket, tanúmeghallgatási jegyzőkönyveket beszerezhessük, hogy a szakértői véleményt valamennyi adat birtokában készíthessük el.

  • Abban az esetben, ha az orvosi műhibás üggyel kapcsolatban bármilyen más a Tanácsok 1. pontjában feltüntetett eljárást indítottak azok iratai akkor is, ha az már befejeződött, hiszen meghatalmazásuk alapján a múltra nézve is beszerezhetjük az ott keletkezett valamennyi iratot, véleményt, jegyzőkönyvet stb.

  • Halálesetkor a boncolási jegyzőkönyv másolatát kérjük, amit, ha Önök nem kapnak kézhez, azt Irodánk beszerzi.

  • Halálesetkor szükséges a halotti anyakönyvi kivonat másolata, amivel igazoljuk a gyógyintézetek felé azt a hozzátartozói minőséget, ami alapján a gyógykezelési iratok másolatát megkaphatjuk.

  • Lehetséges, hogy a gyógykezelési iratok beszerzését követően szakértői vizsgálatra kell menniük az általunk felkért szakértőhöz, kérjük, hogy a szakértőnél az egyeztetett időpontban szíveskedjék megjelenni.

  • Amennyiben lehetséges, mert pl. állandó kezelőorvosa van, a kialakult egészségkárosodásról, a kezelőorvostól, vagy a háziorvostól (házi-gyermekorvostól) lehetőség szerint kérjenek egy állapotleírást, ami tartalmazza, hogy mióta kezelik milyen egészségkárosodás mellett, milyen eredménnyel (honnan hova jutottak) és milyen jövőbeli kilátások vannak. Ez az állapotleírás nem feltétele az Irodánknak adott megbízásnak, de az előzetes szakértői vélemény elkészültéig célszerű, ha elkészül, hiszen a szakértő ezt az iratot is tudja érdemben értékelni.

  • A kártérítési összegek alapjául szolgáló számlák, igazolások, néhány olyan személy neve és címe, aki lehetőleg nem rokonként közelről ismerte a károsultakat a bekövetkezett káresemény előtt és után, így nyilatkozni tud az esetleges életkörülmény-változásokról, ha a káresemény bekövetkeztét követően a károsultak bármilyen pszichiátriai, pszichológiai kezelés alatt álltak annak gyógykezelési iratai, a kezelőorvos összefoglaló nyilatkozata a múltbeli, jelenlegi és jövőbeli várható állapotról.

  • Panaszlista arról, hogy Önök, illetőleg hozzátartozóik miként élték meg az egészségkárosodás kialakulását, vagy a haláleset bekövetkeztét és ez miként hatott ki az életvitelükre, életvezetésükre, életminőségükre.


2. Közlekedési balesettel kapcsolatos ügyekben a fentieken túl szükségesek még a baleset miatt indult büntető vagy szabálysértési eljárásról rendelkezésre álló iratok, hogy az ott keletkezett valamennyi iratot beszerezhessük.

3. Munkabaleset és foglalkozási megbetegedés miatti ügyben a fentieken túl szükségesek még a munkabaleset miatt indult munkavédelmi, munka-felügyeleti eljárás iratai, hogy az ott keletkezett valamennyi iratot beszerezhessük.

Crucial Ingredients

 

© 2012 Minden jog fenntartva.