A műtét-technikai hibák

A Legfelsőbb Bíróság 429/2005. BH-ban megjelent határozatában megállapította, hogy a műtéti kockázat fogalma körében nem tartozik az olyan orvosi tevékenység és magatartás, ami a jogi megítélés szempontjából felróhatónak minősül. Kifejtette azt is, hogy a véletlent, a műtéti kockázat beteget  terhelő műtéti következményei körébe nem utalhatja egy olyan magatartás, amelyet az orvos a tőle elvárható gondosság és körültekintés esetén elháríthat. Ez a csoport a műtéttechnikai hiba. Azokban az esetekben tehát, amikor valamilyen következmény azért alakul ki, mert a beavatkozást végző orvos nem az elvárható gondossággal jár el, rosszul vág, szúr, rossz mozdulatot tesz, stb. műtéttechnikai hibáról beszélünk, amiért az egészségügyi szolgáltató kártérítési felelőssége megállapítható, míg ha a károsodást a beteg vagy a betegség adottságai vagy jellemzői okozzák döntően, a beavatkozás kockázata merül fel, amiért nem áll fenn az egészségügyi szolgáltató kártérítési felelőssége.

Crucial Ingredients

 

© 2012 Minden jog fenntartva.