Dokumentációs hiányosság

A bírói gyakorlat szerint minden dokumentációs hiány (nem létező, hiányos, pontatlan, olvashatatlan stb. dokumentáció) az egészségügyi szolgáltató terhére esik. Ezek fennállta esetén nem tudja igazolni az egészségügyi szolgáltató, hogy az elvárható gondossággal járt el. A dokumentációs hiányosság tanúvallomással nem pótolható.

Crucial Ingredients

 

© 2012 Minden jog fenntartva.